ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Download

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ
- При portable-варинат е достатъчно zip-файлът да се разкомпресира на някой от дисковете (включително и на флашка) и да се стартира от там. Такава програма може да работи на произволен компютър без инсталация. Изискване към операционната система е да е Windows XP или по-нова.
- Ако RAM паметта не е достатъчна, временните данни се записват и четат от твърдия диск и в този случай програмите започват да работят много бавно. Препоръчителни стойности за Windows 98 са минимум 256 МБ, за Windows XP -512 МБ, а за по-новите VISTA и Windows 7 - 1 ГБ. Възможно е при малки стойности на RAM да се получат грешки, поради препокриване на части от RAM паметта, за които е почти невъзможно да се установи коя е точната причина за това. Всички продукти могат да работят на Windows XP SP2 или следващи версии, Vista, Windows 7, както на 32, така и на 64 битови машини.

РЕГИСТРИРАНЕ
От меню Помощ/Регистриране натиснете бутон [Генерира]. Полученият код изпратете на e-mail адреса на ЕТ ЕЛЕКТРИК. Ще получите регистрационен код, който важи само за диска, на който е инсталирана програмата. Преместването на друг диск ще изисква нова регистрация. Регистрирането може да стане и по телефона.

Програмни продукти (лиценз 3 месеца)
•  Naemi Portable 2.5
•  PortableCreator 2.18
•  Sales 2.2
•  Банкови платежни документи (PayDocs_portable 4.43)
•  Рента portable 4.104
•  Фактури 4.60 (Invoice portable)
•  ФактуриМ 5.11 (InvoiceM_portable)
•  Хонорари portable 2.71

Безплатни програмни продукти
•  CalcX 3.1
•  Colors 2.1
•  FindInFiles 1.4
•  Login 2.9 portable
•  Login 2.9 portable (english version)
•  PagePrint - Отпечатване на книжки с Microsoft Word
•  ДДС дневници portable 2.40
•  Заплати 8.5.41(portable)
•  Проектиране на стабилизатори с LM117/337
•  Селища

Програмни продукти с отворен код
•  HexEdit 3.1
•  ModifyMDB
•  WordPad - Текстов редактор
•  Достъп до Word документ

Други
•  Договор за абонаментно обслужване
•  Заплати - ръководство за потребителя
•  Рента - ръководство за потребителя
•  Хонорари - ръководство за потребителя

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков