ЕТ ЕЛЕКТРИК
разработка на програмни продукти
Продукти

Всички продукти могат да работят на Windows XP SP2 или следващи версии, Vista, Windows 7, както на 32, така и на 64 битови машини. Те имат лиценз за безплатно ползване от 3 месеца. След този срок се изисква регистрационен ключ за да може да се възстанови работоспособността им. След регистриране данните не се губят и работата може да продължи. Обновяването при подобрения или отстраняване на грешки става от секция Новини/Обновяване и е безплатно, когато се извършва от потребителя. Ако обновяването се извършва от оторизирани лица от фирмата, ще се заплаща според конкретните условия.

ЦЕНИ (Инсталирай сам) Цените са крайни (ДДС не се начислява)
------------------------------------------------------------------------
1. Платежни документи - 40 лв. (PayDocs)
2. Едностранно счетоводство - 85 лв. (Saldo)
3. Хонорари - 85 лв. (Honorari)
4. Фактури - 40 лв. (Invoice)
5. Наеми - 150 лв. (Naemi)
6. Рента - 180 лв (Renta)
7. Sales - 250 лв (Sales)
8. DosPrint - 30 лв (DosPrint)
9. Заплати - 180 лв. годишна такса обслужване
Тези продукти имат гратисен период 90 дни

ДДС не се начислява

Записвайте си регистрационния ключ. При загуба можете да го запишете в полето Ключ и да възстановите регистрацията.

При работа в мрежа е достатъчно да се изведе Shortcut от EXE-файла на папката на продукта до работния плот. Това е в сила само за новите Portable варианти.

ЦЕНИ (Инсталация от оторизиран представител на фирмата)
------------------------------------------------------------------------
1. Платежни документи - 70 лв. (PayDocs)
2. Едностранно счетоводство - 150 лв. (Saldo)
3. Хонорари - 150 лв. (Honorari)
4. Фактури - 70 лв. (Invoice)
5. Наеми - 250 лв. (Naemi)
6. Рента - 350 лв. (Renta)
7. Sales - 450 лв. (Sales)
8. DosPrint - 50 лв (DosPrint)
9. Заплати - 120 лв. (Zap)
Към тези цени допълнитело се включват пътни разходи и обучение по 20 лв. на час

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ
След изтичане на гратисния период, програмите, които искат регистрация спират да работят докато не се извърши регистрация. Това може да стане от меню Помощ-Регистриране. Появява се форма за управление на регистрацията. Натиска се бутонът [Генерира]. В полето код се появяват символи, които при всяко натискане на бутона могат да бъдат различни. Този код се изпраща на e-mail-а на фирмата (може и по телефона). На база на този код се генерира ключ, който се записва в полето ключ на същата форма. При това не е задължително кодът да се изписва отново. Ключът е валиден за неограничено време и важи само на компютъра и диска, на който е генериран кодът. Преместването на папката на друг диск ще изисква нова регистрация. Регистрирането на USB диск или флашка важи на всички компютри, ако системата е Windows XP SP2/Vista/7.

Програмни продукти (лиценз 3 месеца)
•  PortableCreator
•  Sales (portable)
•  Банкови платежни документи (PayDocs.EXE)
•  Наеми
•  Рента (Renta.EXE)
•  Фактури (Invoice.EXE)
•  ФактуриМ 5.3 (InvoiceM)
•  Хонорари (Honorari.EXE)

Безплатни програмни продукти
•  FindInFiles
•  Login
•  ДДС дневници (DDS.EXE)
•  Проектиране на стабилизатори с LM117/LM337
•  Селища (Villages.exe)

ЕТ ЕЛЕКТРИК © 2006, www.electric-cc.com
Web Design: Живко Желязков